امور نمایندگان

امور نمایندگان

شرکت هومن صنعت اراک جهت گسترش دامنه فروش و خدمت رسانی به هموطنان گرامی در کلیه شهرهای ایران نمایندگی فروش میپذیرد.

اعطای نمایندگی منوط به دارا بودن شرایط زیر میباشد:

  • جواز کسب و رزومه کاری مربوط
  • داشتن تجربه کافی و مناسب در زمینه فروش
  • در صورت عدم وجود نمایندگی فعال در یک شهرستان،اعطای نمایندگی غیر بلامانع است.
  • یه مورد 3هم اضافه کنم بهش :پذیرش و اعمال قرارداد فی ما بین شرکت و نماینده