ریک یکطرفه

ریک یکطرفه
ریک یکطرفه
ریک یکطرفه

ریک یکطرفه


از دستگاه ریک برای جمع آوری یونجه چیده شده ساقه های گندم ، جو و برنج به جای مانده از برداشت با کمباین استفاده میشود . بدون استفاده از دستگاه ردیف کن جمع آوری یونجه های ریخته شده روی زمین کاری سخت و طاقت فرساست ریک فنری خورشیدی از دو بخش اصلی تشکیل شده است .

  1. شاسی ریک خورشیدی
  2. خورشیدی های ریک که فنرها یا پره ها بر روی آن بسته می شود .

از ویژگی های ریک دوار خوب و جمع آوری سریع بدون برجای گذاشتن محصول و همچنین عدم شکستن فنرها در فشار زیاد می باشد .

پره های ریک از جنس میلگرد سخت است . که ساقه ها و علف های چیده شده را به راحتی به شکل ردیفی در می آورد .