هفدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی
4 بهمن 1400
هفدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی

شرکت در هفدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، ادوات و مکانیزاسیون، نهاده ها، تجهیزات گلخانه ایی و سیستم های آبیاری

مکان : نمایشگاه بین المللی مشهد

غرفه : 37

سالن : فردوسی

تاریخ برگزاری : 5 الی 8 بهمن ماه 1400