کاه خرد کن کیسه زن و تریلی زن

کاه خرد کن کیسه زن و تریلی زن
کاه خرد کن کیسه زن و تریلی زن
کاه خرد کن کیسه زن و تریلی زن

کاه خرد کن کیسه زن و تریلی زن


کاه خردکن کیسه زن
این دستگاه به پشت تراکتور بسته شده و از طریق هدر شبیه بیلر خود ساقه گندم ، یونجه یا هر نوع علوفه دیگری را از روی زمین جمع میکند و پس از خرد کردن از طریق دو مخزن بالایی اقدام به پر کردن کیسه ها کرده که قطر سوراخ سرند ها بنا بر نوع محصول مصرفی و دامی متغیر قابل سفارش است.
پره های خرمن کوب به راحتی تعویض میگردد و از آلیاژ بسیار بالا و مقاوم ساخته شده.
توان بازدهی بالا و بکارگیری پیچ و مهره در پره های کوبنده که جایگزین جوشکاری است از ویژگی های بارز و قابل تمایز دستگاه کاه خردکن هومن صنعت نسبت به محصولات مشابه است.

کاه خردکن نوع تریلی
این دستگاه به پشت تراکتور بسته شده و از طریق هدر شبیه بیلر خود ساقه گندم ، یونجه یا هر نوع علوفه دیگری را از روی زمین جمع میکند و پس از خرد کردن از طریق دو مخزن بالایی اقدام به پر کردن کیسه ها کرده که قطر سوراخ سرند ها بنا بر نوع محصول مصرفی و دامی متغیر قابل سفارش است.
پره های خرمن کوب به راحتی تعویض میگردد و از آلیاژ بسیار بالا و مقاوم ساخته شده.
توان بازدهی بالا و بکارگیری پیچ و مهره در پره های کوبنده که جایگزین جوشکاری است از ویژگی های بارز و قابل تمایز دستگاه کاه خردکن هومن صنعت نسبت به محصولات مشابه است.